Kvalitet och miljö


Kvalitetsarbete

Vi som jobbar på Takläggarn Småland AB är Certifierade takläggare av den ledande takleverantörern Monier Roofing AB . Vi har certifikat för heta arbeten på tak. Vi har tjänstbarhetsinntyg för sanering av asbest och PCB. Vi har certifikat för att få bygga ställning och göra ändringar av ställning under våra arbeten. Vi är certifierade taksäkerhetsmontörer av CW-Lundberg.

Material

Det material vi använder när vi byter tak på villor/fastigheter är alltid av kvalitetsgodkänt material för att taket ska hålla maximal livslängd. Vi erbjuder alltid konsultation vid besiktning om ni är osäkra på val av takpanna eller annat material.

Miljö

Vi ser alltid till att allt byggavfall på våra byggen sorteras i största möjliga mån. Samt att en grovstädning utförs innan vi lämnar arbetsplatsen.

Sanering och rivningsarbete

När vi utför sanering/rivning av asbest och pcb tillämpas arbetsmiljöverkets regler och deponeringskrav. Vi är utbildade i området och innehar certifikat samt tjänstbarhetsintyg. Asbest är ett farligt damm för människor vid innandning och därför tillämpas godkänd skyddutrustning vid sanering för att skydda er och oss.

Byggarbetsplats

När vi är på en arbetsplats ser vi till att typgodkänd byggnadsställning finns uppmonterad under arbetets gång, samt att i vissa fall kompletterat med annan skyddsutrustning som godkänd fallskydds sele anpassad för takarbete. Allt för både vår säkerhet samt att ni som kunder ska veta att när ni anlitar oss så följer vi arbetsmiljölagarna.

Fel är ett begrepp vi inte vill ha

Att det kan bli fel eller skador när man utför ett arbete är självklart inget man vill ha, men trots det så händer det ibland, skulle det inträffa så ska detta alltid lösas. Har vi åsamkat någon skada så står vi självklart för detta till 100%. Alla anställda som arbetar på tak och byggarbetsplats är försäkrade och företaget är alltid ansvarsförsäkrat.