Taksäkerhet


Riskanalys

Tänk på att det är du som fastighetsägare är den som är ansvarig att godkänd taksäkerhet finns monterad på er fastighet. Det är alltid ert ansvar att se till att det är säkert att röra sig på och kring er fastighet. Boka en riskanalys hos oss för att få reda på vad ni behöver.

CWL-taksäkerhet villa