Tjänster

Våra huvudsakliga åtaganden

Säkerhet

Takläggning

Nyläggning & omläggningar av tak: Lertegel, betongpannor och plåttakpanna.

Asbest-sanering

Sanering

Vi utför sanering av asbest/eternit på ert tak och fasad.

Renovering

Renovering

Exempelvis efter vattenläckage eller stormskada.

Plåtarbeten

Plåtarbeten

Plåtarbeten på tak och fasad, exempelvis rännor & rör, skorstensinklädnader, stosar mm.

Takfönster

Takfönster

Montering av Velux takfönster.

Plåtarbeten

Taksäkerhet

Exempelvis takbryggor, snörasskydd, stegsäkringar